A deep learning approach to halo merger tree construction

Tipo de Publicación: 
Artículos
Categoría: 
Redes neuronales
Coordinador Red: 
AgIoT
Pais Coordinador: 
Chile
Fecha: 
2022
ISBN/ISSN/DOI: 
1365-2966
Descarga publicación: