Demand-Side Optimal Sizing of a Solar Energy–Biomass Hybrid System for Isolated Greenhouse Environments: Methodology and Application Example

Tipo de Publicación: 
Artículos
Categoría: 
Ingeniería energética
Coordinador Red: 
Manuel Pérez García
Pais Coordinador: 
España
Fecha: 
2021
ISBN/ISSN/DOI: 
1996-1073
Descarga publicación: